Over ons

NN²

Het project NN² is inmiddels uitgegroeid tot een netwerk van hoogopgeleide Nieuwe Nederlanders (NN²). NN²ers zijn niet alleen Allochtonen maar ook Autochtonen die zich verwant voelen met multicultureel Nederland en bij willen dragen aan een geïntegreerde samenleving in de breedste zin.

Wie zijn dan die Nieuwe Nederlanders?

Tot het netwerk Nieuwe Nederlanders behoren allochtone en autochtone Nederlanders die geloven in een kleurrijke samenleving. NN²ers zijn Nieuwe Nederlanders die een HBO of academisch werk-en denkniveau hebben, die een goede baan in een instelling of onderneming hebben of zelf een onderneming bezitten. Maar denk ook aan Nieuwe Nederlanders die een mbo-4, HBO of een universitaire opleiding volgen en straks nog moeten instromen op de arbeidsmarkt.

Geen twee NN² ers zijn gelijk daarom willen Nieuwe Nederlanders elkaar leren kennen, actuele maatschappelijke onderwerpen met elkaar bespreken, ondersteuning bieden bij beleidsontwikkelingen, als referent functioneren bij sollicitaties of gewoon gezellig samenzijn. Kortom Nieuwe Nederlanders willen als elkaars coach en mentor optreden bij elkaars succesvolle start op de arbeidsmarkt door gebruik te maken van een wisselwerking waar men kan halen en brengen. NN² is zeker een aanwinst voor je sociale netwerk. Je vindt binnen NN² niet alleen Nieuwe Nederlanders met wie jij je verbonden voelt maar ook Nieuwe Nederlanders die een belangrijke rol kunnen spelen als klankbord, vertrouweling of raadgever. Soms kan een ander je net dat zetje in de rug geven wat nodig is om weer verder te kunnen.

En niet alleen binnen Nederland kan NN2 zijn bijdrage leveren, ook op internationaal niveau staan wij open voor contact en samenwerking. Diversiteit en internationalisering gaan hand in hand. In een geglobaliseerde wereld is samenwerking die grenzen overstijgt cruciaal en hier is NNdan ook actief mee bezig.


Wat levert het (NN²) op? (Wat kan NN² betekenen voor een instelling, organisatie of onderneming?)

Niet alleen het aanleveren van een ervaringsdeskundige bij het ontwikkelen van nieuw beleid behoort tot de mogelijkheden van NN². Ook bij het uitbreiden van het personeelsbestand of aantrekken van nieuw personeel (met een allochtone medewerker) kan NN² van waardevolle betekenis zijn. Hierbij kunt u ook denken aan het begeleiden van nieuwe allochtone medewerkers bij de start van hun arbeid in de rol van een coach of een mentor. Met andere woorden: NN² helpt bij de zoektocht naar de maatschappelijke trends die van invloed zijn op de manier waarop mensen kunnen (samen)werken, informeren en leven. Social networking is een belangrijk onderdeel van de visie van NN².

Hoe wil NN² dit realiseren?

NN² zoekt mensen die mee willen helpen met het organiseren van bijeenkomsten en het uitvoeren van activiteiten, hierbij kan men denken aan Netwerkborrels, get together bijeenkomsten, infomarkten voor arbeidspotentieel etc. Maar ook nieuwe deelnemers zijn van harte welkom!

Contact

Wil je meer weten over NN², heb je een vraag of wil je je aanmelden, neem dan contact op met Ammir Farokhi afarokhi@hetnet.nl of mobiel 0621205275.